Brosjyrer og medlemsblad

Det har blitt mange brosjyrer for mange forskjellige oppdragsgivere og målgrupper. Vi har også de siste fem årene laget medlemsbladet til Norske Kvinners Sanitetsforening "Fredrikke". I fire år hadde vi rammeavtale med både Departementene og Utdanningsdirektoratet og laget brosjyrer og rapporter. Her er noen eksempler.