Miniprofiler

Vi har laget miniprofiler og jubileumsprofiler for en rekker oppdragsgivere.
Her har vi valgt ut noen:

Jubileumsprofil for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

Miniprofil til Topplederkonferansen for Frivillighet Norge.

Mat(S)vinnkampanje for Framtiden i våre hender

Miniprofil til Bosettingskonferansen og Dialogkonferansen for Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet

© 2018 av Magnolia design

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon