top of page

Miniprofiler

Vi har laget miniprofiler og jubileumsprofiler for en rekker oppdragsgivere.
Her har vi valgt ut noen:

Jubileumsprofil for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)

Miniprofil til Topplederkonferansen for Frivillighet Norge.

Mat(S)vinnkampanje for Framtiden i våre hender

Miniprofil til Bosettingskonferansen og Dialogkonferansen for Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Antibiotikasenteret
Antibiotikasenteret
Antibiotikasenteret
Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Framtiden i våre hender
Framtiden i våre hender
BLI-Departementet
BLI-Departementet
BLI-Departementet
bottom of page