top of page

Logo

Vi har hatt gleden av å jobbe med logo for flere oppdragsgivere.

Både nye logoer med ny profil og jubileumslogoer. Her er noen eksempler på justeringer, redesign og videreutvikling av eksisterende logoer.

Redesign av logo og grafisk profil for Norske Kvinners Sanitetsforening

Rentegning og justering av logoen for #HunSpanderer og #ShesGotThis

Rentegning og justering av logoen for Oslo Spektrum.

Redesign av logo for Partnership for Change.

Ny logo for "Cruisereiser" og "Amerikareiser" for Nordmanns-Reiser

Ny logo for Varmepumpe sør

Jubileumslogo for Barnekonvensjonen 25 år

Jubileumslogo for NSH 80 år

Nye logoer for "Fagopplæring" for UDIR

Ny logo for "Gi rom for lesing" for UDIR

bottom of page