top of page

Undervisning/håndbøker

Opp i gjennom årene har vi laget en del spennende materiale for undervisning og opplæring.

 

Blant det vi har designet er Den Europeiske språkpermen 6-12 år og 13-18 år for UDIR, både som trykksak og som elektronisk utfyllbare skjemaer. Vi er veldig stolte av å ha utformet disse permene. I fjor laget vi også den elektroniske danske versjonen for 6-12 år.

 

Aupairene og vertsfamiliene i Norge trengte en håndbok. Sammen med Norsk Folkehjelp og Aupairsenteret laget vi en engelsk og norsk håndbok. Den tar opp rettigheter og forpliktelser på en lett tilgjengelig måte. I tillegg får man råd og historier fra både aupairer og familier.

 

Vi har også hatt et spennende og interessant oppdrag med å lage en huskehåndbok for yngre demente, deres pårørende og helsepersonell sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen. « Husker du da…?» er på 148 sider, hvor venstre siden er laget som et fotoalbum. Boken er  et hjelpemiddel for erindringarbeid i demensomsorgen. Minner gjennom bilder, fakta,historier, små anekdoter, tips til musikk og filmklipp fra 50 og 60 tallet.

NKS_Veileder_lokalpolitisk arbeid
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Fremmedspråksenteret
Norske Kvinners Sanitetsforening.
Norske Kvinners Sanitetsforening.
Norske Kvinners Sanitetsforening.
Norske Kvinners Sanitetsforening
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSA
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSA
Nasjonalforeningen for folkehelsa
Nasjonalforeningen for folkehelsa
UDIR
Norsk Folkehjelp
Fremmedspråksenteret
Fremmedspråksenteret/UDIR
bottom of page