top of page

Undervisning/håndbøker

Opp i gjennom årene har vi laget en del spennende materiale for undervisning og opplæring.

 

Vi har laget aktivitetshåndbøker for frivillige i Norske Kvinners Sanitetsforening – både når det gjelder Integrering og Vold mot kvinner. I forbindelse med materiellet om Integrering, laget vi også diverse samtalekort.

Vi har laget kursmateriale i form av en bordflipover og powerpointpresentasjon for Sanitetskvinnene på temaet Førstehjelp for eldre.

Sammen med Nasjonalforeningen har vi laget en del materiell for eldre og demente. Blant annet hadde vi et spennende og interessant oppdrag med å lage en huskehåndbok for yngre demente, deres pårørende og helsepersonell sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen. « Husker du da…?» er på 148 sider, hvor venstre siden er laget som et fotoalbum. Boken er  et hjelpemiddel for erindringarbeid i demensomsorgen. Minner gjennom bilder, fakta, historier, små anekdoter, tips til musikk og filmklipp fra 50 og 60 tallet.

bottom of page