Undervisning/håndbøker

Opp i gjennom årene har vi laget en del spennende materiale for undervisning og opplæring.

 

Blant det vi har designet er Den Europeiske språkpermen 6-12 år og 13-18 år for UDIR, både som trykksak og som elektronisk utfyllbare skjemaer. Vi er veldig stolte av å ha utformet disse permene. I fjor laget vi også den elektroniske danske versjonen for 6-12 år.

 

Aupairene og vertsfamiliene i Norge trengte en håndbok. Sammen med Norsk Folkehjelp og Aupairsenteret laget vi en engelsk og norsk håndbok. Den tar opp rettigheter og forpliktelser på en lett tilgjengelig måte. I tillegg får man råd og historier fra både aupairer og familier.

 

Vi har også hatt et spennende og interessant oppdrag med å lage en huskehåndbok for yngre demente, deres pårørende og helsepersonell sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen. « Husker du da…?» er på 148 sider, hvor venstre siden er laget som et fotoalbum. Boken er  et hjelpemiddel for erindringarbeid i demensomsorgen. Minner gjennom bilder, fakta,historier, små anekdoter, tips til musikk og filmklipp fra 50 og 60 tallet.

© 2018 av Magnolia design

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon